Buss på bunnen 1200 600 Foto Nancy Bazilchuk NTNU

En buss på bunnen av Trondheimsfjorden? Midt i et bombedeponi? Det ser sånn ut. Men ingen vet riktig hvor gammel den er eller hvor den kom fra. Foto: Nancy Bazilchuk

En buss på bunnen av Trondheimsfjorden? Midt i et bombedeponi? Det ser sånn ut. Men ingen vet riktig hvor gammel den er eller hvor den kom fra. Foto: Nancy Bazilchuk