Illustrasjon 3 Opptak i svulst Foto NTNU

Opptak av et fluorescerende molekyl i svulsten i mus behandlet med ACT og ultralyd (til venstre) og ikke behandlet med ultralyd (til høyrer). Figuren viser at bare den behandlede svulsten har tatt opp det fluorescerende molekylet. Illustrasjon: NTNU

Opptak av et fluorescerende molekyl i svulsten i mus behandlet med ACT og ultralyd (til venstre) og ikke behandlet med ultralyd (til høyrer). Figuren viser at bare den behandlede svulsten har tatt opp det fluorescerende molekylet. Illustrasjon: NTNU