Bobler tilføres legemiddel Illustrasjon NTNU

Illustrasjon 1: ACT tilføres et legemiddel. Illustrasjon: NTNU

Illustrasjon 1: ACT tilføres et legemiddel. Illustrasjon: NTNU