Bier Gunnar Holt

– Vi vil levendegjøre utstillingene så godt som vi kan, sier universitetslektor Gunnar Holt.

– Vi vil levendegjøre utstillingene så godt som vi kan, sier universitetslektor Gunnar Holt.