Elgfigur (sammenstilt) Foto Heidrun M V Stebergløkken NTNU Vitenskapsmuseet

Dette bergmaleriet av en elg vises dårlig før manipulering (til venstre), men fremtrer tydelig med ulike grader av behandling med den nye programvaren. Foto: Heidrun M.V. Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet

Dette bergmaleriet av en elg vises dårlig før manipulering (til venstre), men fremtrer tydelig med ulike grader av behandling med den nye programvaren. Foto: Heidrun M.V. Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet