Scanning of a stomach

Svangerskapsforgiftning rammer rundt 3 prosent av de fødende i Norge. foto: Thinkstock

Svangerskapsforgiftning rammer rundt 3 prosent av de fødende i Norge. foto: Thinkstock