Treningsdukke Gjøvik Foto Idun Haugan NTNU

Intensiteten i situasjonen skulle tilsi at de jobber med å redde et menneske og ikke en dukke. Foto: Idun Haugan, NTNU

Intensiteten i situasjonen skulle tilsi at de jobber med å redde et menneske og ikke en dukke. Foto: Idun Haugan, NTNU