Detaljert trening Foto Idun Haugan NTNU

Simulering egner seg godt i sykepleieutdanningen, men metoden har læringspotensial som ikke er utnyttet fullt ut, konkluderer et doktorgradsarbeid fra NTNU i Gjøvik. Foto: Idun Haugan, NTNU

Simulering egner seg godt i sykepleieutdanningen, men metoden har læringspotensial som ikke er utnyttet fullt ut, konkluderer et doktorgradsarbeid fra NTNU i Gjøvik. Foto: Idun Haugan, NTNU