26651352926_e2a63937a3_z-kopi

Datakapasiteten i Vilje er temmelig stor. Med det nye anlegget vil den bli enda større. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Datakapasiteten i Vilje er temmelig stor. Med det nye anlegget vil den bli enda større. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Datakapasiteten i Vilje er temmelig stor. Med det nye anlegget vil den bli enda større. Foto: Thor Nielsen/NTNU