Women of Ice and Fire (1)

Ny forskerbok med blikk på Game of Thrones.