Utbredelse Inuvialuktun Ill Wikimedia

Kartet viser utbredelsesområdet for språket inuvialuktun som snakkes i nord-Canada helt vest mot Alaska. Ill: Wikimedia