Eget partnervalg Foto Thinkstock

At kvinner velger partner selv hører til unntakene. I de aller fleste kulturer er det ikke slik. I de fleste kulturer vil moren som oftest få viljen sin. Foto: Thinkstock

At kvinner velger partner selv hører til unntakene. I de aller fleste kulturer er det ikke slik. I de fleste kulturer vil moren som oftest få viljen sin. Foto: Thinkstock