589 workshop bjørnedyr

dentifisering av bjørnedyr under workshopen ved NTNU Vitenskapsmuseet. Fra venstre: Karstein Hårsaker, Terje Meier, Elisabeth Stur og Roberto Guidetti. Foto Torbjørn Ekrem

Identifisering av bjørnedyr under workshopen ved NTNU Vitenskapsmuseet. Fra venstre: Karstein Hårsaker, Terje Meier, Elisabeth Stur og Roberto Guidetti. Foto Torbjørn Ekrem