587bjørnedyr i mose

Mose og lav fra et tre utenfor NTNU Vitenskapsmuseet. Prøven inneholdt tre arter bjørnedyr. Foto Torbjørn Ekrem.

Mose og lav fra et tre utenfor NTNU Vitenskapsmuseet. Prøven inneholdt tre arter bjørnedyr. Foto Torbjørn Ekrem