582 bjørnedyr i lysmikroskop

Et bjørnedyr i slekten Pseudechiniscus sett i lysmikroskop. Foto Torbjørn Ekrem

Et bjørnedyr i slekten Pseudechiniscus sett i lysmikroskop. Foto Torbjørn Ekrem