Lommeultralyd Foto Nils Heldal UNIKARD

Lommeultralyd kan hjelpe til med å gi rett medisinering. Foto: Nils Heldal, UNIKARD

Lommeultralyd kan hjelpe til med å gi rett medisinering. Foto: Nils Heldal, UNIKARD