testperson

Opplæring: Denne unge forsøkspersonen øver seg før testene starter. Foto: SINTEF.