Hjerneslag Foto Thinkstock

De som rammes av slag har antakelig generelt dårligere helse enn andre. Illustrasjon: Thinkstock

De som rammes av slag har antakelig generelt dårligere helse enn andre. Illustrasjon: Thinkstock