Jervespor Foto Olav Hogstad

Bildet viser trespor etter jerv, det vil si at en av bakføttene settes i ett av forfotsporene. I dyp snø beveger jerven seg ofte i sprang, og da er parspor det vanligste. Foto: Olav Hogstad

Bildet viser trespor etter jerv, det vil si at en av bakføttene settes i ett av forfotsporene. I dyp snø beveger jerven seg ofte i sprang, og da er parspor det vanligste. Foto: Olav Hogstad