Bamse Foto Thinkstock manipulert

På grunn av tekniske begrensninger på CT-maskinene skal det ha vært vanlig å bruke samme radioaktive dose for barn som for voksne. Foto: Thinkstock (Manipulert)

På grunn av tekniske begrensninger på CT-maskinene skal det ha vært vanlig å bruke samme radioaktive dose for barn som for voksne. Foto: Thinkstock (Manipulert)