Fra prisutdelingen fra venstre mot høyre): Gary Pole (medlem av juryen), Børge Arntsen (prisvinner) og Terje Dahl (leder av juryen).

Børge Arntsen tildelt geofysikerprisen

  • Publisert 15.03.16

Jobbet med seismiske data samlet inn på havbunnen.

GEOFYSIKK: Børge Arntsen, professor i anvendt geofysikk, NTNU, mottok 14. mars den norske geofysikerprisen under den toårlige geofysikkonferansen i Kristiansand, heter det i en pressemelding.

Arntsen har vært professor ved NTNU siden 2008. Før det arbeidet han som forsker ved Statoil forskningssenter på Rotvoll. Der var han blant annet med på å utvikle avanserte algoritmer for analyse av seismiske data samlet inn på havbunnen.

Dette arbeidet viste seg seinere å være banebrytende for å nyttiggjøre seg slike data. I de seinere år har han fokusert sin forskningsinnsats innen seismisk avbildning av komplekse geologiske strukturer.  En av hans artikler ble i 2014 den mest leste i tidsskriftet Geophysics. Hans arbeid med å karakterisere og avbilde såkalte gass-skorsteiner i undergrunnen er også av stor betydning.

Arntsen er aktiv også internasjonalt. Han samarbeider blant annet med Universitetet i Delft og ETH i Zurich.

Geofysikerprisen ble innstiftet i 1985 av selskapene Norsk Data og GECO og ble i år utdelt for 20. gang. Årets jury har bestått av Gunhild Myhr (PGS), Terje Dahl (Statoil), Martin Landrø (NTNU) og Gary Pole (WesternGeco).

Årets vinner av Geofysikerprisen representerer en fagperson som innehar en sjelden kombinasjon av grunnleggende fysikk og matematikkunnskaper kombinert med geologisk og geofysisk innsikt.

Prisen ble overrakt under første dag av Geophysical Seminar i Kristiansand av juryleder Terje Dahl. Prisen består av den norske bergarten anortositt (grovkornet magmatisk bergart), et diplom og 20.000 kr.