Amming Foto Thinkstock

Nærheten som amming medfører er emosjonelt viktig for både barn og mor. Foto: Thinkstock

Nærheten som amming medfører er emosjonelt viktig for både barn og mor. Foto: Thinkstock