Eldrup-2

Nils Eldrup er senior kostnadsestimator ved Tel-Tek.

Portrett av mann