Eldrup-2

Portrett av mann

Nils Eldrup er senior kostnadsestimator ved Tel-Tek.