Livsløp Foto Thinkstock

Legejournalene bør bli mer biografiske for å gi et godt bilde av hva akkurat dette unike mennesket trenger. Foto: Thinkstock

Legejournalene bør bli mer biografiske for å gi et godt bilde av hva akkurat dette unike mennesket trenger. Foto: Thinkstock