Doktor snakker med pasienter Foto Thinkstock

Vi er ikke A4-mennesker med en fast standard – men individer som er helt unike. Fastlegen bør kjenne pasientene bedre, mener forsker. Foto: Thinkstock

Vi er ikke A4-mennesker med en fast standard – men individer som er helt unike. Fastlegen bør kjenne pasientene bedre, mener forsker. Foto: Thinkstock