ThinkstockPhotos-504068678

USAs økologiske fotavtrykk er stort fordi bilen er hovedtransportmiddel. Foto: Thinkstock

USAs økologiske fotavtrykk er stort fordi bilen er hovedtransportmiddel. Foto: Thinkstock