Screen Shot 2016-02-18 at 16.38.53

Tabellen sammenligner ulike lands forbruk av karbon, landareal, råvarer og vann. Kilde: Ivanova et al. Environmental Impact Assessment of Household Consumption. Journal of Industrial Ecology

Tabellen sammenligner ulike lands forbruk av karbon, landareal, råvarer og vann. Kilde: Ivanova et al. Environmental Impact Assessment of Household Consumption. Journal of Industrial Ecology