oslo kad

Det ble laget en døgnrytmeplan over «en dag på KAD» der roller og aktiviteter ble plassert. I etterkant har avdelingen både endret innhold og bruk av tavleløsningen – og gjort en intern omorganisering tilpasset døgnrytmeplanen