oslo kad

Det ble laget en døgnrytmeplan over "en dag på KAD" der roller og aktiviteter ble plassert. I etterkant har avdelingen både endret innhold og bruk av tavleløsningen – og gjort en intern omorganisering tilpasset døgnrytmeplanen