Fotball Big Bucks Illustrasjon Thinkstock

Ingen nasjoner er helt rene, men korrupsjon blir av mange i Europa ikke sett på som en naturlig del av en beslutningsprosess. Illustrasjon: Thinkstock

Ingen nasjoner er helt rene, men korrupsjon blir av mange i Europa ikke sett på som en naturlig del av en beslutningsprosess. Illustrasjon: Thinkstock