Freddy Syvertsen

Freddy Syvertsen er seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi.

Portrett av mann