Arne Nordmark

Arne Nordmark er seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi.

Portrett av mann.