Arne Nordmark

Portrett av mann.

Arne Nordmark er seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi.