Oljepumper Foto Thinkstock

Endringer bort fra fossile brennstoff krever store investeringer, spesielt i energinettet. Foreløpig går oljepumpene for fullt. Foto: Thinkstock

Endringer bort fra fossile brennstoff krever store investeringer, spesielt i energinettet. Foreløpig går oljepumpene for fullt. Foto: Thinkstock