Fracking Foto Thinkstock

Fracking er en omstridt oljeutvinningsmetode fordi den skal være sterkt forurensende. Men den ser ut til å bli mer og mer vanlig. Her fra protester i North Carolina, USA. Foto: Thinkstock

Fracking er en omstridt oljeutvinningsmetode fordi den skal være sterkt forurensende. Men den ser ut til å bli mer og mer vanlig. Her fra protester i North Carolina, USA. Foto: Thinkstock