Energiforbruk Illustrasjon Thinkstock

Rett nok ser du at vind og vann og sol blir mer utbredt som energikilder, men samtidig øker verdens totale forbruk av energi, og dermed bruker vi ikke noe mindre fossilt brennstoff som kull, gass og olje. Illustrasjon: Thinkstock

Rett nok ser du at vind og vann og sol blir mer utbredt som energikilder, men samtidig øker verdens totale forbruk av energi, og dermed bruker vi ikke noe mindre fossilt brennstoff som kull, gass og olje. Illustrasjon: Thinkstock