vannrensing

Det langsiktige målet for Trilobite Microsoft er å rense drikkevann. Foto: TM AS.