Skriveprosjekt Foto Skrivesenteret

Målet med prosjektet er å gjøre elever flinkere til å skrive i alle fag. Illustrasjonsfoto: Skrivesenteret

Målet med prosjektet er å gjøre elever flinkere til å skrive i alle fag. Illustrasjonsfoto: Skrivesenteret