Lærer spørsmål Foto Thinkstock

Forbedringen hos de yngste elevene tilsvarer resultatene av inntil to års ekstra undervisning. Foto: Thinkstock

Forbedringen hos de yngste elevene tilsvarer resultatene av inntil to års ekstra undervisning. Foto: Thinkstock