HOVED Skriveopplæring

Lesing og skriving er prioritert i skolen. Leseferdigheter kartlegges. Men vi har hittil visst mindre om elevers skriveferdigheter og vurderingen av dem. Foto: Thinkstock

Lesing og skriving er prioritert i skolen. Leseferdigheter kartlegges. Men vi har hittil visst mindre om elevers skriveferdigheter og vurderingen av dem. Foto: Thinkstock