Håndskrift Illustrasjon Thinkstock

Lærere og elever opplever at de har fått et felles språk om skriving. Illustrasjon: Thinkstock

Lærere og elever opplever at de har fått et felles språk om skriving. Illustrasjon: Thinkstock