Test kart

Illustrasjonen viser hvor problematisk det kan være for fargeblinde å tolke vanlige kart med konvensjonelle farger. Figuren viser et kart i originalvarer til venstre, og simulering av to typer rødgrønn fargeblindhet, såkalt protanopia i midten, og deuteranopia til høyre.
Kartkilde: Statens vegvesen, Visveg.no

Illustrasjonen viser hvor problematisk det kan være for fargeblinde å tolke vanlige kart med konvensjonelle farger. Figuren viser et kart i originalvarer til venstre, og simulering av to typer rødgrønn fargeblindhet, såkalt protanopia i midten, og deuteranopia til høyre. Kartkilde: Statens vegvesen, Visveg.no