Kart Hoved fargeblindhet

Tester viser at fargeblinde har store utfordringer med å skille farger på kart fra hverandre. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU Gjøvik

Tester viser at fargeblinde har store utfordringer med å skille farger på kart fra hverandre. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU Gjøvik