fisk sort hvitt

Kameraet gir avstand til alt det ser. I dette bildet er dybden fargekodet, og man ser lett at den rosa fisken er på ca 2.9 meters avstand, mens den grønne er på 4.0 meters avstand, og det er lett å se at den blå fisken ligger foran den grønne. Dette gjør det lettere å både måle absolutt størrelse og også automatisk etterprosessere bildene.