Laks oppdrett Foto Thinkstock

Hensynet til villaksen og den norske oppdrettsnæringens omdømme er hovedgrunnene til at vi må kutte. Foto: Thinkstock

Hensynet til villaksen og den norske oppdrettsnæringens omdømme er hovedgrunnene til at vi må kutte. Foto: Thinkstock