Laks fluefiske Foto Thinkstock

Hvor genetisk ren er villaksen i dag? Det varierer stort fra elv til elv. Foto: Thinkstock

Hvor genetisk ren er villaksen i dag? Det varierer stort fra elv til elv. Foto: Thinkstock