Tove Håpnes-1

Pilotprosjekt, Levanger kommune. Samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn.

Portrett av kvinne

Tove Håpnes er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.