Tove Håpnes-1

Tove Håpnes er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Portrett av kvinne

Pilotprosjekt, Levanger kommune. Samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn.