Linda Ernstsen Foto Privat

– Fysisk aktivitet beskytter mot depresjon etter gjennomgått hjerteinfarkt, oppsummerer førsteamanuensis Linda Ernstsen.

– Fysisk aktivitet beskytter mot depresjon etter gjennomgått hjerteinfarkt, oppsummerer førsteamanuensis Linda Ernstsen.