_41Z8610-Edit

Bildet er tatt i SINTEFs Arbeidsfysiologiske Laboratorium, under testing av en ny overlevelsesdrakt. I denne laben er fysiologiske data fra flere hundrede forsøk lagret. Foto: Geir Mogen