Arter gjøk

Illustrasjonen viser sammenhengen mellom vår vanlige gjøk og beslektede arter, i tillegg til ulike underarter. Underartene markert i blått er de som legger blå egg. De skilte seg ut fra resten for omtrent 2,6 millioner år siden. Illustrasjon: NTNU

Illustrasjonen viser sammenhengen mellom vår vanlige gjøk og beslektede arter, i tillegg til ulike underarter. Underartene markert i blått er de som legger blå egg. De skilte seg ut fra resten for omtrent 2,6 millioner år siden. Illustrasjon: NTNU