Elbiler-utslipp-gemini

Europa-kart med søylediagrammer

Om halve den norske bilparken er elbiler i 2020, må Norge redusere sin netto eksport av kraft. Resten av Europa må da øke sin kraftproduksjon tilsvarende. Rundt halvparten av økningen vil komme fra kullkraftverk, hovedsakelig i Tyskland, Finland, Nederland og Danmark. Kilde: Samkjøringsmodellen/SINTEF Energi. Illustrasjon: Astrid Lundquist/SINTEF Energi