Datamaskinprosjektet 7

Det ferdige resultatet. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Det ferdige resultatet. Foto: Kai T. Dragland, NTNU